Hop til hovedindholdet

Webinar - Hvordan sikrer vi lokalt vand i fremtiden?


Dato og tid

Onsdag d. 23. august 2023 kl. 16:00 til 17:15

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 23. august 2023 kl. 13:00

Sted

Digital platform Digital platform

Webinar - Hvordan sikrer vi lokalt vand i fremtiden?


Arrangementsbeskrivelse

Webinar: Hvordan sikrer vi lokalt vand i fremtiden? 

Landdistrikternes Fællesråd og Regional Udvikling i Region Midtjylland inviterer til webinar om, hvordan vi sikrer fremtidens vand i landdistrikterne. 

Onsdag d. 23. august kl. 16.00-17.15. 

I Danmark er vi så heldige, at vi drikker grundvand direkte fra hanen. Men vandressourcerne er under pres på grund af forurening og et øget vandforbrug.

Flere lokale vandværker drejer nøglen. Det betyder, at vandet ofte skal ligge længere tid i rørene for at kunne nå ud til de små landsbyer. 

Så hvordan sikrer vi rent drikkevand i fremtiden? Og hvilke fordele og ulemper er der ved lokale vandværker? Hvad betyder det for lokalsamfundet? Dette sætter vi fokus på i dette webinar, hvor vi har inviteret Aabybro Vand til at fortælle om deres projekt med skovrejsning for at sikre fremtidens rene drikkevand og Danske Vandværker til at holde oplæg for jer om lokaldemokrati og bestyrelsesarbejde.

Afslutningsvist har vi inviteret to eksperter i vand til at komme med deres kommentarer, inputs og spørgsmål til dagens oplæg. 

Link til webinaret udsendes på dagen d. 23. august 2023. 
 
BEMÆRK: Webinaret bliver optaget og efterfølgende delt på Region Midtjyllands landsbyviden.dk og Landdistrikternes Fællesråds platforme. 
 
 
Program: 

16.00 Velkomst

16.10 Skovrejsning til at sikre rent drikkevand - et eksempel fra et lokalt 
          vandværk V/ John Trudslev, formand for Aabybro Vand 

16.30 Hvilken betydning har det for landdistrikterne, at der er et
          lokalt vandværk? Og hvilke muligheder og udfordringer
          oplever de lokale vandværker ift. bestyrelser og
          lokaldemokrati? V/ Direktør, Susan Münster for Danske Vandværker  

16.50 Panelrunde
          Bente Villumsen,
 Enhedsleder i Regionernes Videnscenter for Miljø
          og Ressourcer.
          Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor ved Insitut for Vand og
          Miljøteknologi ved DTU.
           

17.15 Tak for i dag 

 
 

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk