Hop til hovedindholdet

Lejebolig på Landet digital konference


Dato og tid

Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 10:00 til 11:30

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 27. marts 2023 kl. 12:00

Sted

Virtuelt - Du modtager et link Virtuelt - Du modtager et link

Lejebolig på Landet digital konference


Arrangementsbeskrivelse

Gode og attraktive lejeboliger er en mangelvare i de danske landdistrikter. Mange kommuner oplever allerede i dag at måtte afvise tilflyttere, der efterspørger moderne lejeboliger af god kvalitet. Og det er en skam, for en lejebolig kan være en måde at afprøve livet i et lokalområde, før beslutningen om at investere i en ejerbolig bliver taget. Derfor er et godt udbud af lejeboliger et vigtigt redskab i bosætningsstrategien i den enkelte kommune. Alligevel er der ikke mange større lejeboligprojekter, da de generelt har svære kår i landdistrikterne – ikke mindst i kommunens mindre byer.

Så hvordan får vi flere gode og attraktive lejeboliger på landet?

Det er omdrejningspunktet i denne digitale konference, som tager sit afsæt i projektet Lejeboliger på landet – omdannelse af funktionstomme bygninger til attraktive lejeboliger i de danske landdistrikter, der er udført i samarbejde mellem Landdistrikternes Fællesråd og det sociale arkitektfirma Hele Landet med finansiering fra Kirkeministeriets landdistriktspulje.

 

Kl. 10.00                                 Velkomst og indledende ord v. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Kl. 10.05                                 Fremtiden for lejeboliger på landet v. Nikoline Jakobsen, antropolog og politisk konsulent i Landdistrikternes Fællesråd.

Lejeboliger på landet er udfordret på flere fronter, bl.a. hvad angår finansiering, intern urbanisering i kommunerne samt planloven. Dog har der siden 2021 været stigende udflytning fra landets største byer, hvorfor flere børnefamilier i dag ser mod landdistrikterne. Dertil er antallet af ældre stærkt stigende på landet. Kommunerne bør derfor forholde sig aktivt til deres boligudbud for at sikre dels tilstrækkelig boligrotation samt give børnefamilier mulighed for af afprøve livet udenfor storbyen i en attraktiv lejebolig.

Kl. 10.20                                 Next practice for nye lejeboliger v. Morten Petersen og Emma Solvang, konsulenter fra Hele Landet.

Hvis vi skal skabe bedre betingelser for udviklingen af attraktive lejeboliger i landdistrikterne, er der brug for en fremadskuende og levende tilgang, som gør det lettere og mere overskueligt at starte fremtidige lejeboligprojekter op. Hele Landet deler projektets anbefalinger til, hvad de enkelte aktører – kommunen, lokalsamfundet, fageksperten og investoren - kan gøre for at igangsætte og bidrage til udviklingen af flere lejeboligprojekter på landet.

Kl. 10.35                                Samarbejde mellem kommune, boligforening og lokale udviklingsråd v. Arne Juul, direktør og Gada Omar, kommunikationsansvarlig i Slagelse Boligselskab


Slagelse Boligselskab fortæller om etablering af seniorboliger i et område afgrænset af marker og sø ved Bisserup. Bisserup er en landsby 30 km syd for Slagelse med ca. 500 indbyggere, der dagligt holder gang i byens sociale fællesskaber og aktive foreningsliv. Få indsigt i udviklingsprocessen, de kreative idéer og løsningsforslag, der er til gavn for byens borgere, men også byens fremtidige udvikling.

Kl. 10.50                                 Landsbyborgere tager initiativet v. Marie Kamp From, borger i landsbyerne Stadil-Vedersø og byrådspolitiker i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hør om hvordan landsbyborgere har fået en idé - Tiny Houses uden for byen i skøn natur – og hvordan de tager teten med to nye bolig-projekter. Stadil-Vedersø rummer udover sine knap 760 borgere et børnehus, en friskole samt en idrætsefterskole.

Kl. 11.05                                Fælles vidensdeling og drøftelse af nye veje for lejeboliger på landet

Kl. 11.30                                Farvel for denne gang

 

Samlet antal tilmeldte: 154

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk