Hop til hovedindholdet

Landdistrikternes Fællesråd logo

Sundhed i landdistrikterne: Kom til national konference om ulighed i sundhed


Dato og tid

Mandag d. 16. maj 2022 kl. 10:00 til 14:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 12. maj 2022 kl. 14:00

Sted

UC SYD, Degnevej 16, 6705 Esbjerg UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg

Sundhed i landdistrikterne: Kom til national konference om ulighed i sundhed


Sundhedskonference

Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved SDU, UC SYD og Diabetesforeningen inviterer til en national konference mandag den 16. maj 2022, hvor vi samler forskere, praktikere og politikere fra hele landet til en dag i sundhedens og landdistrikternes tegn.  

På konferencen sætter vi fokus på geografisk og socialt betinget ulighed i sundhed og diskuterer blandt andet:

Hvordan ser sundhedstilstanden ud i land kontra by? Kan land- og yderkommunerne håndtere den støt stigende gruppe af ældre, kronikere og borgere med psykisk sårbarhed? Og er flere midler til sundhedshuse den rigtige vej at gå?

For selvom sundhed i et geografisk perspektiv har haft stor politisk bevågenhed lokalt og nationalt, så står landdistrikterne over for stadig større udfordringer, der kræver både større viden og mere handling.

Konferencen vil kaste lys over de aktuelle og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet ved at bygge bro mellem forskningen på området og de praktiske og politiske løsninger, der skal til for at indfri dem. Dagen vil byde på oplæg fra både forskere og praktikere samt debat, inspiration og netværk. 

Konferencen afholdes mandag den 16. maj 2022 kl. 10.00-14.30 på UC SYD, Esbjerg, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Rundetårn. Kaffe og registrering er fra kl. 9.30.

Arrangementet er gratis for deltagere efter først-til-mølle-princippet. Der kræves et gebyr på 300 kr. ved udeblivelse til arrangementet. Hvis du er registreret, får du automatisk tilsendt programmet.

Hvis du har særlige behov i forhold til forplejning, bedes du bemærke dette i kommentarfeltet.

Dagens Program:

09.30 – 10.00: Registrering, kaffe og morgenbrød 

10.00 – 10.05: Velkomst v. konferencier Ole Toft, sundhedsanalytiker på Altinget

10.05 – 10.20: Velkomst og indledende ord om ulighed i sundhed, v. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd og Egon Noe, professor og centerleder for Center for Landdistriktsforskning, SDU

10.20 – 11.05: Sundhed i et landdistriktsperspektiv – hvad viser forskningen?

 • Hvordan er udviklingen i ulighed og sundhed generelt i Danmark? v. professor Pernille Tanggaard, leder af forskningsenhed for sundhedsfremme, SDU
 • Udfordringer for sundhedsvæsenet – hvordan forstærkes ulighed i mødet med sundhedsvæsenet? v. professor Jes Søgaard, leder af det Interdisciplinære Center for Populationsdynamik
 • Hvilke udfordringer knytter sig særligt til landdistrikterne? v. professor Egon Noe, centerleder for Center for Landdistriktsforskning, SDU

11.05 – 11.20: Pause

11.20 – 11.50:  Hvordan kommer udfordringerne til udtryk i praksis?

 • Ulighed i sundhed set fra professionshøjskolen UC SYD, v. docent Heidi Klakk og docent Bodil Bjørnshave
 • Et kommunalt perspektiv på udfordringer – erfaringer fra Haderslev Kommune, v. lektor Ann Højbjerg Clarke, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU

11.50 – 12.15: Opsamling på formiddagens program: Hvad er de væsentligste udfordringer, og hvor mangler der viden og udvikling? Spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne

12.15 – 12.45: Frokost serveres

12.45 – 12.55: Moderne landsbylæge fra Torup fortæller om sine erfaringer og perspektiver på ulighed i sundhed og rekruttering af sundhedspersonale, v. læge Anne Louise Born Sylvest

12.55 – 13.30: Paneldebat: Hvordan indretter vi fremtidens sundhedsvæsen, så alle – uanset bopæl – har lige adgang til sundhedsydelser og behandling af høj kvalitet? Hvad skal der til for at gøre landdistrikterne til en mere attraktiv destination for sundhedsfagligt personale?

 • Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd
 • Ane Eggert Jackson, vicedirektør for Diabetesforeningen
 • Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF
 • Morten Svenning Nielsen, læge, medlem af PLO’s repræsentantskab og formand for Vagtudvalget i PLO-Syddanmark

Moderator: Ole Toft

13.30 – 13.40: En patients oplevelse af sundhedsvæsenet som type 2-diabetiker og perspektiver på, hvordan hverdagen kan gøres lettere for kronisk syge, v. Henriette Steffensen.

13.40 – 14.15: Paneldebat: Hvordan kan vi bedst komme geografisk og socialt betinget ulighed i sundhed til livs? Og hvordan sikrer vi et sammenhængende sundhedsvæsen, der tager hånd om den stigende gruppe af ældre, kronikere og borgere med psykisk sårbarhed?

 • Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd
 • Ane Eggert Jackson, vicedirektør for Diabetesforeningen
 • Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre
 • Anne Helene Kahns, apoteker i Esbjerg og på Fanø og bestyrelsesmedlem i Danmarks Apotekerforening
 • Dan Skjerning, næstformand i Danske Regioners udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark 

Moderator: Ole Toft

14.15 – 14.30: Afrunding

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, UC SYD, Diabetesforeningen
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet, UC SYD, Diabetesforeningen
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk