Hop til hovedindholdet

Landdistrikternes Fællesråd logo

Landdistriktsforskningens Dag 2021


Dato og tid

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 3. september 2021 kl. 23:55

Sted

Kulturkøkkenet, Vitavej 61, 8300 Odder Kulturkøkkenet
Vitavej 61
8300 Odder

Landdistriktsforskningens Dag 2021


Arrangementsbeskrivelse

Landdistrikternes Fællesråd, Region Midtjylland og Odder kommune byder velkommen til Landdistriktsforskningens Dag 2021.

Temaet i år er nærhed og bæredygtig udvikling i landdistrikterne samt sammenhæng mellem land og by.

På Landdistriktsforskningens Dag byder blandt andet spændende oplæg fra blandt andet Center for Regional- og Turismeforskning, Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed ved AAU, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved KU, Nordregio og Center for Landdistriktsforskning ved SDU.

Landdistriktsforskningens Dag er led i en større ambition om at samle forskere og praktikere inden for områder, der har betydning for landdistrikternes udviklingsvilkår- og muligheder med en forhåbning om at fremme vidensbaseret landdistriktsudvikling.

Vi håber, at du vil bakke op om denne målsætning, og vi håber at se dig til Landdistriktsforskningens Dag 2021. 

Ankomst er fra 9.30-10.

Er du vegetar/veganer, eller har du andre behov i forhold til forplejning, så angiv det venligst i kommentarfeltet i tilmeldingen.


Program

9:30-10:15       Ankomst, registrering og morgenmad

10:15-10:30     Velkomst og indledning
v. moderator Tine Gøtzsche

Arrangørerne af Landdistriktsforskningens Dag 2021 giver hver deres perspektiv på vigtigheden af landdistriktsforskning, i forhold til udviklingen af landdistrikterne. Oplæg ved:

 • Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.
 • Anders Kühnau, Regionsformand Region Midtjylland.
 • Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune.

 

10:30-12:05     Tema: Nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling (del 1)

10:30-11:00     Data tæt på - Sammenhæng med erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling og bæredygtig udvikling i kommunerne. v. Anne Thomas, Direktør for Center for Regional- og Turismeforskning & Jonathan Lindahl, Videnskabelig assistent, forskning & analyse, modelteamet

Anne Thomas fortæller om vigtigheden og nytten af nær data, og om hvordan bottom-up data kan gøre os klogere på sammenhængen mellem erhvervsudvikling og den langsigtede bæredygtighed af det omkringliggende samfund. Oplægget indeholder blandt andet et smugkig ind i et muligt nyt bæredygtigt turismeregnskab, som estimerer turismens økonomiske, sociale og miljømæssige effekt. Endelig vil oplægget omhandle potentialet af nær data på klima-, uddannelses- og velfærdsområdet.

11:00-11:10     Erfaringer fra Vesterhavet
v. Peer Heldgaard Kristensen, Direktør for Destination Vesterhavet

Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune har tilsammen knap 8 millioner overnatninger om året. Det er en stor trafik for de to   kommuner, som har knap 105.000 indbyggere tilsammen. Med så store besøgstal er det vigtigt at skabe de rigtige rammer, for at gøre turismen til en gevinst for de to kommuner. Peer Heldgaard Kristensen fra Destination Vesterhavet fortæller om deres erfaringer, og hvad der skal til for at skabe en sund udvikling i turismeerhvervet ved Vesterhavet.  

11:10-11:30     Grøn omstilling i nordiske landdistrikter
v. Karen Refsgaard, Research Director/Deputy Director i Nordregio

Forskning og erfaring viser, at Landdistrikterne har et enormt udviklingspotentiale for værdiskabelse og beskæftigelse inden for grøn omstilling. Karen fra Nordregio vil fortælle om best practices, herunder veje til succes på den grønne omstilling i landdistrikter. Offentlig-private partnerskaber, industrifællesskaber og bæredygtighed som fælles mål er blandt nogle af de virkemidler, som skal skabe den grønne succes. Derudover vil oplægget beskrive nogle af de udfordringer der kan være med at sikre en retfærdig grøn omstilling.

11:30-11:40     Oplæg fra Green Labs
v. Anders Bøje Larsen, Chief Technology Officer hos Green Labs.

11:40-12:05     Paneldebat
Hvordan kan man som praktiker bruge landdistriktsforskning til at skabe nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling i landdistrikterne? Panelisterne vil, med udgangspunkt i de netop præsenterede oplæg, forsøge at besvare dette spørgsmål.

Første paneldebat består af:

 • Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd.
 • Anders Kühnau, Regionsrådsformand i Region Midtjylland (S).
 • Peter Juel-Jensen, MF og Landdistrikts- og øordfører for Venstre.
 • Jens Hausted, Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme.

 

12:05-12:20     Fødevarer og værdiskabelse i landdistrikterne
v. Pelle Øby Andersen, Administrerende direktør i FOOD.

Landdistrikter og fødevareproduktion er unægteligt bundet sammen. Vækst og innovation i fødevareproduktionen skaber udvikling i landdistrikterne. Lige nu er der et stort udviklingspotentiale i kombinationen af produktion af fødevarer og services, såsom gårdbutik. Samtidig skal fødevareproduktionen bidrage til den grønne omstilling, på lige fod med andre brancher. Vi skal gå en balancegang, hvis vi både skal sikre den grønne omstilling og udvikling i fødevareproduktionen. Oplægget vil også fortælle om inspirerende fødevareprojekter, såsom Madfællesskabet, Det Gastronomiske Rejsehold og Madens Folkemøde.

12:20-13:00     Frokost

13:00-14:30     Tema: Nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling (del 2)

13:00-13:25     Tilflytning til landdistrikter – hvad motiverer folk til at flytte ud i landet?
v. Helle Nørgaard, Seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet

Hvad får borgere til at flytte til én kommune, frem for en anden? Og kan man fremme tilflytningen til egen kommune? Det er nogle af de spørgsmål som Helle Nørgaard fra Institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet vil komme omkring. Oplægget tager udgangspunkt i et igangværende forskningsprojekt om bolig- og bosætningspræferencer samt flyttemotiver og vil vise nogle foreløbige resultater for forskellige grupper af tilflyttere ift. flyttemønstre og flyttemotiver.

13:25-14:00     Bæredygtig strategisk landsbyudvikling – Vigtigheden af lokale kompetencer i arbejdet med landsbyers udvikling
v. Hanne Tanvig, Seniorrådgiver ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU), Lise Herslund, Lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (KU) og Annette Aagaard Thuesen, Lektor ved Center for Landdistriktsforskning (SDU).

Siden 2019 har kommunerne været forpligtede til at lave landsbyplaner for udviklingen af kommunens egne landsbyer. I mange år har landsbysamfund selv taget mange initiativer og adskillige lavet såkaldte lokale udviklingsplaner, der typisk handler om meget andet, end kommunernes planer. Forskningen peger på, at landsbyernes udvikling i vid udstrækning afhænger af landsbysamfundenes indsats (’bottom up’), og at deres udviklingskapacitet derfor er yderst vigtig. Vi spørger, hvorledes landsbysamfundenes bidrag og kapacitet kan komme stærkere ind i billedet også i de kommunale landsbystrategier, så de enkelte landsbyer får et stærkere aftryk på egen udvikling.

To nye forskningsprojekter kan på forskellig måde belyse det tema: 

Hanne Tanvig og Lise Herslund vil komme ind på, hvorfor lokal udviklingskapacitet er vigtig, hvad lokal udviklingskapacitet består af, og hvordan den kan undersøges og styrkes og indgå i udviklingsstrategier.

Annette Aagaard Thuesen vil sætte fokus på, hvorledes landsbysamfundene kan respekteres og inddrages i kommunernes arbejde med landsbystrategier.

14:00-14:10     Oplæg fra Årets Landsby 2021- Stjær

14:10-14:35     Paneldebat

I anden paneldebat tager vi igen spørgsmålet om hvordan kan man som praktiker bruge landdistriktsforskning til at skabe nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling i landdistrikterne op. Denne gang med udgangspunkt i anden blok. I dette panel deltager:

 • Steffen Damsgaard, Formand for Landdistrikternes Fællesråd
 • Uffe Jensen, Borgmester i Odder kommune (V)
 • Kathrine Olldag, MF og landdistrikts- og øordfører, Radikale
 • Rune Holm, Tilflytterkonsulent fra Bornholm.
 • Lennart Damsbo-Andersen, MF, formand for udvalget for småøer og Landdistrikts- og øordfører, Socialdemokratiet.

14:35-15:20     Workshop

Dagens sidste aktivitet bliver en workshop, hvor vi sammen skal svare på spørgsmålet: hvis dagens forskellige temaer skal samtænkes i en strategisk helhedsplan, hvor vi sikrer vi nærhed, sammenhæng og bæredygtig udvikling i landdistrikterne, hvilke policy-ændringer kræver dette så? Og hvad bør vi vide mere om, for at træffe disse beslutninger?

Moderator Tine Gøtzsche vil holde et fælles oplæg for alle deltagere, hvor workshoppens ramme fastsættes. Herefter vil sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd, Grethe Saabye, fortælle om, hvordan deltagernes erfaringer fra workshoppen vil blive samlet op og bruges fremover.

Efter workshoppen er indledt vil gruppen blive splittet op i mindre grupper af 4-6 deltagere, som kan være om et rundbord. Her vil du diskutere workshoppens spørgsmål.

Workshoppen afsluttes med en opsamling, hvor de små grupper deler vigtige pointer fra deres diskussioner.

15:20-15:30     Opsamling v. moderator
v. Tine Gøtzsche og Steffen Damsgaard.

Hvad kan vi tage med os hjem? Opsummering af dagen med vigtigste pointer. Tak for i dag!

 

15:30-16:00     Kaffe og netværk

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk

Kontaktinformation til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk