Hop til hovedindholdet

Landdistrikternes Fællesråd logo

Mikroturismekonference - tre workshops om turisme på landet


Dato og tid

Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 10:00 til 14:30

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 12. marts 2021 kl. 22:00

Sted

Digital platform Digital platform

Mikroturismekonference - tre workshops om turisme på landet


Arrangementsbeskrivelse

Partnerskab for Mikroturisme, som består af Landdistrikternes Fællesråd, Vejle Kommune, Dansk Kyst- og Naturturisme og Landsforeningen for Landboturisme, afholder en ny digital mikroturismekonference, som skal sætte fokus på de potentialer og vækstmuligheder der er for udviklingen af mikroturismeerhverv i landdistrikterne. 

Til arrangementet får deltagerne tilegnet sig ny viden om aktuelle turismetendenser og konkrete værktøjer, der kan inspirere. Ud over nogle indledende oplæg vil konferencen indeholde en workshopdel i tre spor, som sætter fokus på hhv. markedsføring, produktudvikling og salgsoptimering. Sidst vil den indeholde oplæg fra to folketingspolitikere, som vil bidrage med deres visioner for mikroturismen. 

Når vi inviterer til endnu en digital konference om emnet, er det fordi, mikroturismens potentialer er så enorme på landet. Mikroturismen rummer det stof, lokale væksteventyr er skabt af. Denne gang ønsker vi at give konkrete redskaber til alle dem, der går rundt med idéer til nye mikroturismeerhverv på landet, og dem, der allerede er i gang.

Program: 

Tidspunkt

Aktivitet

10.00 – 10.20

 

Velkomst v. formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard og næstformand for Vejle Kommunes udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati Svend Erik Nielsen.

10.20 – 11.00

 

 

Den hyperlokale turisme er det nye sort v. Thomas Kjerstein, Nordic Destination.

Mulighed for spørgsmål.

11.00 – 11.30

 

 


Konkollegaer – sådan styrkes samarbejdet mellem turismeaktører v. adjunkt Dennis Grauslund, Professionshøjskolen UCN.

Mulighed for spørgsmål.

11.30 – 12.15

 

 

 

Tre workshops – potentialer for småskala turisme på landet

1. Markedsføring 

2. Produktudvikling 

3. Salgsoptimering 


12.15 – 12.45


Frokostpause12.45 – 13.15

 

Fælles opsamling fra workshopsene


13.15 – 14.00

 


De politiske visioner for mikroturismen v. to folketingspolitikere


14.00 – 14.15


Afrunding v. moderator Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen


OBS. Ved tilmelding til konferencen vil du blive bedt om at angive, hvilket spor i workshopdelen, at du ønsker at deltage i. De tre spor er hhv. markedsføring, produktudvikling og salgsoptimering. Der er begrænset antal pladser på hvert spor, som tildeles efter først-til-mølle-princippet.  

Kontaktinformationer til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Landdistrikternes Fællesråd
Tlf: +45 61313636
mail@landdistrikterne.dk