Hop til hovedindholdet

Ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd


Dato og tid

Torsdag d. 10. december 2020 kl. 12:30 til 14:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 25. november 2020 kl. 12:00

Sted

Assembly Voting, Virtuelt, 8300 Odder Assembly Voting
Virtuelt
8300 Odder

Ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd


Arrangementsbeskrivelse

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Landdistrikternes Fællesråd:

Torsdag den 10. december 2020, kl. 12.30 – 14.30 som et digitalt møde igennem Assembly Voting, som er et End-to-End verificerbart valgsystem.

Med denne varsling, der udsendes i henhold til vedtægternes § 6.2, opfordres medlemmerne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling:

  • Hvert stemmeberettiget A-medlem (landsdækkende organisationer) bedes udpege tre delegerede.
  • Hvert stemmeberettiget B-medlem (kommuner og regioner) bedes udpege tre delegerede.
  • Hvert stemmeberettiget C-medlem (civilsamfundsorganiseringer på kommunalt niveau f.eks. landdistriktsråd) bedes udpege tre delegerede.
  • Hvert stemmeberettiget D-medlem (lokale aktionsgrupper) bedes udpege to delegerede.
  • Hvert stemmeberettiget E-medlemmer (landsbyer, repræsenteret ved lokalråd, borgerforeninger eller tilsvarende) bedes tilsammen udpege syv delegerede.


Baggrunden for afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer mhp. at sikre hjemmel for en ny medlemskategori for regionerne, jf. bilag 1. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at fire regioner har indmeldt sig i fællesrådet i løbet af 2020.

Navne og kontaktoplysninger på de delegerede skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 19. november 2020.

Evt. øvrige forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 19. november, kl. 12. Forslag bedes sendt til sekretariatschef Grethe Saabye på gsa@landdistrikterne.dk.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >